Svenska Baseboll Och Softboll Förbundet
Home League: Year: League Home

HeatStat - Catching

David Eskandar

Opponent Gamedate I PB SB2 CS2 SB3 CS3 SBH CSH SB CS AVE
Stockholm B 2019-05-30 4.0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 .1000